Do Thi Hong Xoan

Chairwoman
Vietnam Hotel Association